Leverans

Vi levererar från butiken och beställda varor efter överenskommelse

Enklaste bud lokalt ca 50 – 100 kr

Mer krävande vad beträffar volym, personal, utrustning el. dylikt timdebiteras samt bilkostnad.

Västerviks handelsträdgård