Vinterförvaring

Vi erbjuder vinterplats för växter i frostfritt växthus.
Svalt och ljust, skötsel och klippning. Även inhämtning och / alt. Utleverans av växterna

Bra för växter av värde som har svårt att behålla kvalitén under andra övervintringsförhållanden.

Priser

Mindre växter ca. 50 kr/st och månad (ex. 1 november  till 1 april, 5 mån,  250kr per växt).

Större växter ca 100 kr/st och månad.

Transporter timdebiteras samt bilkostnad.

Västerviks handelsträdgård