Häckväxter

Vi har brett sortiment häckväxter i lager.

För att få ett enhetligt parti  av önskad sort och i  önskad storlek tar vi lättast hem ett bestämt parti till respektive leverans.

Under April  och  Oktober är en prisvärd och praktisk period. Då är plantorna i vilofas och lättare att hantera.  Denna period finns även det prisvärda alternativet med bar-rotade plantor i knippa men även tidigare inplanterade i kruka i olika storlek o pris. De krukade är ännu lättare att etablera och kommer snabbt igång då de redan är delvis etablerade i sin klump. De bar-rotade ska etablera sig men får blir inte lika kostsamma.

Under Maj – September är man hänvisad till plantor i kruka med sin klump och de är utslagna och igång när man planterar. Det går utmärkt och är trevligt och praktiskt att plantera under denna tid samtidigt som det kräver lite mer tillsyn och underhåll under första säsongen när man sätter mitt i växtperiod och mer intensiva krav från växterna.

Västerviks handelsträdgård